Online Job for All. Work from home computer. بارالها! - الیـــــــــــــــــــــران
X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
ستایش ویژه آن خدایی است که رازها می داند و شگفتی های جهان طبیعت بر هستی او گواهی می دهد.خدایی که از دیده های بینا نهان است و در آینه دل ها عیان . چشمی که او را نبیند هستی او را انکار نتواند . و قلبی که او را عیان بیند نقشی از هستی او نمودار نسازد. بنگر به خورشید و ماه و درخت و گیاه. به روانی آب و سختی سنگ. به روشنایی روزها اندر پس تاریکی ها.
http://s1.picofile.com/file/6590699194/image013.png
Submit ExpressSearch Engine Marketing